Zákon  č.  44/1988 Sb.
Federálního shromáždění
o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
Oblasti úpravy:
ODPOVĚDNOST ZA DŮLNÍ ŠKODY.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;LOŽISKA NEROSTŮ.;HORNÍ PRÁVO.;DŮLNÍ MĚŘIČSTVÍ (MĚŘICTVÍ) A GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE.;DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ.;TĚŽEBNÍ PODNIKY.;Rekultivace půdy po těžbě nerostů.;Vyhrazené a nevyhrazené nerosty.;Vyhledávání a průzkum ložisek nerostů.;Finanční hospodaření podniku.;Prvotní evidence.;Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;Geologický průzkum.; ...
Schváleno (Vydáno): 19.04.1988 Účinnost od: 01.07.1988
Uveřejněno v č. 8/1988 Sbírky zákonů na straně 0175