Zákon  č.  61/1988 Sb.
České národní rady
o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.;DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ.;TĚŽEBNÍ PODNIKY.;BÁŇSKÁ SPRÁVA.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;DŮLNÍ MĚŘIČSTVÍ (MĚŘICTVÍ) A GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Hornictví.;Záchranná služba v dolech.;Vyhledávání a průzkum ložisek nerostů.;Střelmistři a pyrotechnici.;Český báňský úřad.;Havárie.; ...
Schváleno (Vydáno): 21.04.1988 Účinnost od: 01.07.1988
Uveřejněno v č. 10/1988 Sbírky zákonů na straně 0233