Zákon  č.  100/1988 Sb.
Federálního shromáždění
o sociálním zabezpečení
Oblasti úpravy:
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;ŘÍZENÍ VE VĚCECH SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;SOCIÁLNÍ PÉČE. SOCIÁLNÍ POMOC.;FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;SUBJEKTY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;SOUKROMÉ PODNIKÁNÍ.;ORGANIZACE.;Důchodové připojištění.;Zabezpečení při výkonu služby v ozbrojených silách.;Rodinné přídavky. Přídavky na děti. Výchovné.;Vdovský, vdovecký důchod. Sirotčí důchod.;Zabezpečení v invaliditě. Invalidní důchod. Částečný invalidní důchod.;Zabezpečení ve stáří. Starobní důchod.; ...
Schváleno (Vydáno): 16.06.1988 Účinnost od: 01.10.1988 Zrušeno: 14.11.2011
Uveřejněno v č. 21/1988 Sbírky zákonů na straně 0581

zrušeno pro Slovensko 413/2002 Z.z.
zrušeno pro Slovensko 461/2003 Z.z.
zrušeno pro Čechy 329/2011 Sb.