Zákon  č.  114/1988 Sb.
České národní rady
o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
Oblasti úpravy:
SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. ORGANIZACE SOCIÁLNÍ POMOCI.;SOCIÁLNÍ PÉČE. SOCIÁLNÍ POMOC.;SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.;OKRESNÍ ÚŘADY. OBVODNÍ A OBECNÍ ÚŘADY.;Pokuty. Blokové pokuty.;Působnost ústředních orgánů státní správy.;Ostatní ústřední orgány státní správy.;Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.;Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 27.06.1988 Účinnost od: 01.10.1988 Zrušeno: 01.01.2012
Uveřejněno v č. 24/1988 Sbírky zákonů na straně 0685

zrušeno 329/2011 Sb.