Nařízení  č.  118/1988 Sb.
Vlády Československé socialistické republiky
o mimořádném poskytování starobního důchodu
Oblasti úpravy:
Právo na zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci.;Racionalizační a organizační opatření.;Zabezpečení ve stáří. Starobní důchod.;
Schváleno (Vydáno): 30.06.1988 Účinnost od: 01.07.1988 Zrušeno: 21.03.1994
Uveřejněno v č. 25/1988 Sbírky zákonů na straně 0729

zrušeno pro Čechy 39/1994 Sb.
zrušeno pro Slovensko 344/1999 Z.z.