Výnos  č.  796/88-140
Ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky
o vydání Vzorových stanov mysliveckých sdružení
Oblasti úpravy:
MYSLIVOST.;ZÁJMOVÉ ORGANIZACE OBČANŮ. SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE. SPOLKY. SPOLČOVÁNÍ;
Schváleno (Vydáno): 13.07.1988 Účinnost od: 01.11.1988 Zrušeno: 01.06.1992
Uveřejněno v č. 26/1988 Sbírky zákonů na straně 0768

zrušeno pro Čechy 270/1992 Sb.