Vyhláška  č.  130/1988 Sb.
Federálního ministerstva zemědělství a výživy
o zásadách prodeje zemědělských výrobků členům a pracovníkům socialistických organizací se zemědělskou výrobou
Oblasti úpravy:
JINÁ ZEMĚDĚLSKÁ DRUŽSTVA A PODNIKY.;Členství v JZD, práva a povinnosti členů.;Odměňování za práci v JZD.;
Schváleno (Vydáno): 30.06.1988 Účinnost od: 01.01.1989 Zrušeno: 01.01.1992
Uveřejněno v č. 27/1988 Sbírky zákonů na straně 0785

zrušeno 513/1991 Sb.
zrušeno 42/1992 Sb.