Vyhláška  č.  147/1988 Sb.
Ústřední rady odborů
o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 95/1968 Sb., o poskytování přídavků na děti v nemocenském pojištění, ve znění vyhlášky č. 78/1984 Sb.
Oblasti úpravy:
Rodinné přídavky. Přídavky na děti. Výchovné.;
Schváleno (Vydáno): 06.09.1988 Účinnost od: 01.10.1988 Zrušeno: 01.10.1995
Uveřejněno v č. 30/1988 Sbírky zákonů na straně 0856

zrušeno pro Slovensko 365/1994 Z.z.
zrušeno pro Čechy 117/1995 Sb.