Vyhláška  č.  149/1988 Sb.
Federálního ministerstva práce a sociálních věcí
, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
Oblasti úpravy:
CESTOVNÍ NÁHRADY, VÝDAJE STĚHOVACÍ A JINÉ. STRAVNÉ. CESTOVNÉ.;ŘÍZENÍ VE VĚCECH SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;SAMOSTATNĚ HOSPODAŘÍCÍ ZEMĚDĚLCI. SOUKROMÍ ROLNÍCI.;SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;Jiné pracovněprávní vztahy (aspirantů ap.).;Ústavy pro tělesně postižené.;Péče o dítě.;Zabezpečení při výkonu služby v ozbrojených silách.;Podpora při narození dítěte. Porodné.;Rodinné přídavky. Přídavky na děti. Výchovné.;Domovy s pečovatelskou službou.;Zařízení sociální péče. Domovy důchodců.;Vojenská služba.; ...
Schváleno (Vydáno): 16.09.1988 Účinnost od: 01.10.1988 Zrušeno: 14.11.2011
Uveřejněno v č. 31/1988 Sbírky zákonů na straně 0861

zrušeno pro Slovensko 413/2002 Z.z.
zrušeno pro Slovensko 461/2003 Z.z.
zrušeno pro Čechy 329/2011 Sb.