Redakční sdělení  č.  183/1988 Sb.
o opravě chyby v nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 127/1988 Sb., o finančním hospodaření státních podniků zemědělsko-potravinářského komplexu, jednotných zemědělských družstev a společných podniků, v českém a slovenském vydání
Oblasti úpravy:
ZEMĚDĚLSKÁ DRUŽSTVA. JEDNOTNÁ ZEMĚDĚLSKÁ DRUŽSTVA.;Výroba a distribuce potravin. Zemědělsko-potravinářský komplex.;Společný zemědělský podnik.;Finanční hospodaření podniku.;Národní podniky. Státní podniky. Rozpočtové a příspěvkové organizace.;
Schváleno (Vydáno): 02.12.1988 Účinnost od: 02.12.1988 Zrušeno: 28.01.1992
Uveřejněno v č. 39/1988 Sbírky zákonů na straně 1128

zrušeno 42/1992 Sb.