Sdělení  č.  MZ01/89
Ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky
o zařazování honiteb do jakostních tříd
Oblasti úpravy:
MYSLIVOST.;
Schváleno (Vydáno): 05.05.1989 Účinnost od: 05.05.1989
Uveřejněno v č. 3/1989 Věstníku Min. zemědělství

Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MZaV ČSR č. 3/1989;