Zákon  č.  157/1989 Sb.
Federálního shromáždění
o důchodové dani a o změnách zákona č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani, a zákona č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice (zákon o důchodové dani)
Oblasti úpravy:
Majetkové sankce. Penále.;Nadace podle hospodářského práva.;Osvobození od poplatků a daní. Prominutí daně a příslušenství daně.;Pokuty. Blokové pokuty.;Zemědělská daň.;Daň - odvod z objemu mezd.;Důchodová daň.;Daně obecně.;
Schváleno (Vydáno): 13.12.1989 Účinnost od: 01.01.1990 Zrušeno: 01.01.1993
Uveřejněno v č. 34/1989 Sbírky zákonů na straně 1145

zrušeno 286/1992 Sb.
zrušeno 586/1992 Sb.