Zákon  č.  163/1989 Sb.
České národní rady
o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České socialistické republiky (rozpočtová pravidla republiky)
Oblasti úpravy:
Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Státní rozpočet. Rozpočty územních celků, krajů a obcí.;Národní podniky. Státní podniky. Rozpočtové a příspěvkové organizace.;
Schváleno (Vydáno): 19.12.1989 Účinnost od: 01.01.1990 Zrušeno: 01.01.1991
Uveřejněno v č. 35/1989 Sbírky zákonů na straně 1183

zrušeno 576/1990 Sb.