Zákon  č.  86/1990 Sb.
Federálního shromáždění
kterým se mění a doplňuje zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích
Oblasti úpravy:
Vydavatelská a nakladatelská činnost.;Redaktoři.;Tisk (všeobecně).;
Schváleno (Vydáno): 28.03.1990 Účinnost od: 29.03.1990 Zrušeno: 14.03.2000
Uveřejněno v č. 19/1990 Sbírky zákonů na straně 0375

zrušeno pro Čechy 46/2000 Sb.