Zákon  č.  91/1990 Sb.
České národní rady
o státním rozpočtu České republiky na rok 1990 a o změně zákona České národní rady č. 174/1982 Sb., o rozpočtovém určení výnosu a správě odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení
Oblasti úpravy:
Státní rozpočet. Rozpočty územních celků, krajů a obcí.;Odvody do státního rozpočtu.;
Schváleno (Vydáno): 29.03.1990 Účinnost od: 01.04.1990 Zrušeno: 01.01.1991
Uveřejněno v č. 20/1990 Sbírky zákonů na straně 0386

zrušeno 91/1990 Sb.