Zákon  č.  108/1990 Sb.
Federálního shromáždění
Novela zákona o důchodové dani
Oblasti úpravy:
Důchodová daň.;
Schváleno (Vydáno): 19.04.1990 Účinnost od: 23.04.1990 Zrušeno: 01.01.1993
Uveřejněno v č. 24/1990 Sbírky zákonů na straně 0482

zrušeno 286/1992 Sb.
zrušeno 586/1992 Sb.