Zákon  č.  110/1990 Sb.
Federálního shromáždění
, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, a zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců
Oblasti úpravy:
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;SUBJEKTY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;ŘÍZENÍ VE VĚCECH SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;Odborové organizace v pracovním právu.;Správa nemocenského pojištění zaměstnanců.;Vdovský, vdovecký důchod. Sirotčí důchod.;Zabezpečení v invaliditě. Invalidní důchod. Částečný invalidní důchod.;Zabezpečení ve stáří. Starobní důchod.;
Schváleno (Vydáno): 19.04.1990 Účinnost od: 01.05.1990 Zrušeno: 14.11.2011
Uveřejněno v č. 24/1990 Sbírky zákonů na straně 0487

zrušeno pro Čechy 329/2011 Sb.