Zákon  č.  125/1990 Sb.
České národní rady
kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
Oblasti úpravy:
ŘÍZENÍ VE VĚCECH SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. ORGANIZACE SOCIÁLNÍ POMOCI.;SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;
Schváleno (Vydáno): 25.04.1990 Účinnost od: 01.05.1990 Zrušeno: 01.01.2012
Uveřejněno v č. 26/1990 Sbírky zákonů na straně 0547

zrušeno 329/2011 Sb.