Zákon  č.  175/1990 Sb.
Federálního shromáždění
, kterým se mění a doplňuje trestní zákon
Oblasti úpravy:
TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ.;Přečin.;Vyhýbání se výkonu civilní služby.;Nenastoupení civilní služby.;Objasňování přečinů.;
Schváleno (Vydáno): 02.05.1990 Účinnost od: 01.07.1990 Zrušeno: 01.01.2010
Uveřejněno v č. 31/1990 Sbírky zákonů na straně 0706

zrušeno pro Čechy 40/2009 Sb.