Zákon  č.  200/1990 Sb.
České národní rady
o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVA KULTURY.;SPRÁVA ŠKOLSTVÍ. VÝCHOVA. VZDĚLÁVÁNÍ.;ADHEZNÍ ŘÍZENÍ. UPLATNĚNÍ NÁHRADY ŠKODY V TRESTNÍM ŘÍZENÍ.;SOCIÁLNÍ PÉČE. SOCIÁLNÍ POMOC.;LOŽISKA NEROSTŮ.;PRÁVNÍ OTÁZKY TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.;RYBÁŘSTVÍ. RYBY.;MYSLIVOST.;NÁHRADA ŠKODY V OBČANSKÉM PRÁVU.;MAJETKOVÁ PRÁVA OBECNĚ.;SILNIČNÍ DOPRAVA.;SPRÁVA DOPRAVY A KOMUNIKACÍ.;SOUKROMÉ PODNIKÁNÍ.;MĚNA. OBĚH PENĚZ.; ...
Schváleno (Vydáno): 17.05.1990 Účinnost od: 01.07.1990 Zrušeno: 01.07.2017
Uveřejněno v č. 35/1990 Sbírky zákonů na straně 0810

Pozn.: Též označován jako "Přestupkový zákon".
zrušeno 250/2016 Sb.