Zákon  č.  210/1990 Sb.
České národní rady
o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu
Oblasti úpravy:
ŘÍZENÍ VE VĚCECH SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. ORGANIZACE SOCIÁLNÍ POMOCI.;SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;Odborové organizace v pracovním právu.;Pokuty. Blokové pokuty.;Vztah národních výborů k jiným orgánům a organizacím.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Stupně a druhy národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 18.05.1990 Účinnost od: 01.09.1990
Uveřejněno v č. 36/1990 Sbírky zákonů na straně 0853