Vyhláška  č.  214/1990 Sb.
Federálního ministerstva financí
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 193/1989 Sb., kterou se provádí zákon o důchodové dani
Oblasti úpravy:
Důchodová daň.;
Schváleno (Vydáno): 28.05.1990 Účinnost od: 29.05.1990 Zrušeno: 01.01.1993
Uveřejněno v č. 36/1990 Sbírky zákonů na straně 0862

zrušeno 286/1992 Sb.
zrušeno 586/1992 Sb.