Zákonné opatření  č.  229/1990 Sb.
Předsednictva České národní rady
o určení státního orgánu, který je v některých případech příslušný k výplatě státního vyrovnávacího příspěvku
Oblasti úpravy:
SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. ORGANIZACE SOCIÁLNÍ POMOCI.;Státní vyrovnávací příspěvek.;
Schváleno (Vydáno): 06.06.1990 Účinnost od: 01.07.1990 Zrušeno: 01.10.1995
Uveřejněno v č. 39/1990 Sbírky zákonů na straně 0890

zrušeno pro Čechy 117/1995 Sb.