Vyhláška  č.  235/1990 Sb.
Federálního ministerstva práce a sociálních věcí
, kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku
Oblasti úpravy:
Členství v JZD, práva a povinnosti členů.;Domovy s pečovatelskou službou.;Zařízení sociální péče. Domovy důchodců.;Rodinné přídavky. Přídavky na děti. Výchovné.;Vdovský, vdovecký důchod. Sirotčí důchod.;Zabezpečení v invaliditě. Invalidní důchod. Částečný invalidní důchod.;Zabezpečení ve stáří. Starobní důchod.;Státní vyrovnávací příspěvek.;Vedlejší pracovní poměr.;Souběžný pracovní poměr.;Pracovní poměr. Služební poměr. Jeho vznik a obsah.;
Schváleno (Vydáno): 11.06.1990 Účinnost od: 01.07.1990 Zrušeno: 01.01.1996
Uveřejněno v č. 39/1990 Sbírky zákonů na straně 0898

zrušeno pro Slovensko 32/1993 Z.z.
zrušeno pro Čechy 117/1995 Sb.