Úplné znění  č.  245/1990 Sb.
Předsednictva České národní rady
zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní rady č. 125/1990 Sb. a zákonem České národní rady č. 210/1990 Sb.
Oblasti úpravy:
SOCIÁLNÍ PÉČE. SOCIÁLNÍ POMOC.;SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.;Pokuty. Blokové pokuty.;Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Orgány obecních (národních) výborů.;
Schváleno (Vydáno): 18.06.1990 Účinnost od: 18.06.1990 Zrušeno: 31.07.1991
Uveřejněno v č. 40/1990 Sbírky zákonů na straně 0918

zrušeno 288/1991 Sb.