Vyhláška  č.  263/1990 Sb.
Federálního ministerstva práce a sociálních věcí
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, vyhláška č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, a některé další předpisy o nemocenském pojištění
Oblasti úpravy:
ODSOUZENÍ.;SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;Správa nemocenského pojištění zaměstnanců.;Rodinné přídavky. Přídavky na děti. Výchovné.;Pracovní podmínky odsouzených.;Civilní služba.;
Schváleno (Vydáno): 25.06.1990 Účinnost od: 01.07.1990 Zrušeno: 01.01.2009
Uveřejněno v č. 42/1990 Sbírky zákonů na straně 0965

zrušeno pro Čechy 187/2006 Sb.