Vyhláška  č.  267/1990 Sb.
Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky
kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
Oblasti úpravy:
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;Ústavy sociálního zabezpečení.;Závodní stravování. Školní stravování. Stravování v zařízeních.;
Schváleno (Vydáno): 26.06.1990 Účinnost od: 01.07.1990 Zrušeno: 27.05.1991
Uveřejněno v č. 42/1990 Sbírky zákonů na straně 0978

zrušeno 182/1991 Sb.