Zákon  č.  288/1990 Sb.
České národní rady
o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky
Oblasti úpravy:
Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.;
Schváleno (Vydáno): 10.07.1990 Účinnost od: 01.08.1990
Uveřejněno v č. 46/1990 Sbírky zákonů na straně 1038