Vyhláška  č.  317/1990 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky
kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
Oblasti úpravy:
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;Pohonné látky. Nafta. Benzin. Petrolej. Olej.;
Schváleno (Vydáno): 24.07.1990 Účinnost od: 01.08.1990 Zrušeno: 27.05.1991
Uveřejněno v č. 50/1990 Sbírky zákonů na straně 1135

zrušeno 182/1991 Sb.