Výnos  č.  321/1990 Sb.
Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky
o poskytování obvodních zdravotnických služeb a poskytování zdravotnických služeb pracujícím v závodech
Oblasti úpravy:
ZDRAVOTNÍ SPRÁVA. ZDRAVOTNICTVÍ.;Zdravotnická zařízení. Nemocnice. Polikliniky..;Organizace zdravotní správy.;
Schváleno (Vydáno): 12.06.1990 Účinnost od: 31.07.1990 Zrušeno: 01.01.1992
Uveřejněno v č. 50/1990 Sbírky zákonů na straně 1138

zrušeno pro Čechy 550/1991 Sb.