Zákon  č.  367/1990 Sb.
České národní rady
o obcích (obecní zřízení)
Oblasti úpravy:
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA.;VOLEBNÍ SOUSTAVA A VOLEBNÍ PRÁVO.;SPRÁVNÍ PRÁVO.;SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.;SPRÁVA ŠKOLSTVÍ. VÝCHOVA. VZDĚLÁVÁNÍ.;SPRÁVA KULTURY.;VNITŘNÍ SPRÁVA.;SPRÁVA VE VĚCECH OBRANY REPUBLIKY.;SPRÁVA DOPRAVY A KOMUNIKACÍ.;STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ SPRÁVA.;Právní předpisy. Obecně závazné vyhlášky a nařízení obcí a krajů.;Stupně a druhy národních výborů.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.; ...
Schváleno (Vydáno): 04.09.1990 Účinnost od: 24.11.1990 Zrušeno: 12.11.2000
Uveřejněno v č. 59/1990 Sbírky zákonů na straně 1261

zrušeno 128/2000 Sb.