Zákon  č.  371/1990 Sb.
České národní rady
o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady
Oblasti úpravy:
MZDA. PLATY. PRÉMIE A ODMĚNY. NÁHRADA MZDY.;CESTOVNÍ NÁHRADY, VÝDAJE STĚHOVACÍ A JINÉ. STRAVNÉ. CESTOVNÉ.;SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;Poslanci. Senátoři.;Parlament České republiky. Česká národní rada (ČNR).;Daň ze mzdy.;Základní předpisy o mzdách a platech.;Mzdy poslanců zastupitelských sborů.;Náhrada mzdy - ušlého výdělku.;
Schváleno (Vydáno): 06.09.1990 Účinnost od: 06.09.1990 Zrušeno: 26.10.1995
Uveřejněno v č. 61/1990 Sbírky zákonů na straně 1310

zrušeno 236/1995 Sb.