Zákon  č.  427/1990 Sb.
Federálního shromáždění
o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby
Oblasti úpravy:
STÁTNÍ PŘÍJMY. DANĚ, DÁVKY, POPLATKY.;VLASTNICKÉ VZTAHY.;SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ.;PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY.;Pokuty. Blokové pokuty.;Národní majetek. Vlastnictví státu. Vlastnictví krajů a obcí. Majetek.;Převody vlastnictví a práva hospodaření.;Národní podniky. Státní podniky. Rozpočtové a příspěvkové organizace.;Smlouvy o převodech vlastnictví a užívání.;Nemovitosti. Domovní majetek. Pozemky.;Nabývání vlastnictví.;Ochrana vlastnictví.;Hospodaření s byty a nebytovými prostory.;Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.; ...
Schváleno (Vydáno): 25.10.1990 Účinnost od: 01.12.1990
Uveřejněno v č. 73/1990 Sbírky zákonů na straně 1547