Zákon  č.  459/1990 Sb.
České národní rady
o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení
Oblasti úpravy:
FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;Rodičovský příspěvek.;Zabezpečení v těhotenství a mateřství. Mateřský příspěvek.;Působnost ústředních orgánů státní správy.;Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.;Ministerstva a ministři obecně.;
Schváleno (Vydáno): 30.10.1990 Účinnost od: 30.10.1990 Zrušeno: 01.01.2012
Uveřejněno v č. 76/1990 Sbírky zákonů na straně 1664

zrušeno 329/2011 Sb.