Vyhláška  č.  501/1990 Sb.
Federálního ministerstva práce a sociálních věcí
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 149/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech
Oblasti úpravy:
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;Rodinné přídavky. Přídavky na děti. Výchovné.;Zabezpečení v nemoci. Pracovní neschopnost. Nemocenské dávky.;Zabezpečení ve stáří. Starobní důchod.;Pracovní úrazy.;Mzdy poslanců zastupitelských sborů.;Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.;Poslanci. Senátoři.;Správa nemocenského pojištění zaměstnanců.;
Schváleno (Vydáno): 19.11.1990 Účinnost od: 15.12.1990 Zrušeno: 01.01.2009
Uveřejněno v č. 82/1990 Sbírky zákonů na straně 1869

zrušeno pro Čechy 187/2006 Sb.