Zákon  č.  531/1990 Sb.
České národní rady
o územních finančních orgánech
Oblasti úpravy:
STÁTNÍ FINANČNÍ SPRÁVA.;STÁTNÍ PŘÍJMY. DANĚ, DÁVKY, POPLATKY.;EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.;Majetkové sankce. Penále.;Právo hospodaření s národním majetkem. Správa národního majetku.;Působnost státní finanční správy.;Orgány státní finanční (úřady) správy. Daňové orgány. Správa daní.;Daně obecně.;Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;Státní kontrola.;Povinnost zachovávat mlčenlivost.;
Schváleno (Vydáno): 28.11.1990 Účinnost od: 01.01.1991 Zrušeno: 01.01.2013
Uveřejněno v č. 87/1990 Sbírky zákonů na straně 1982

zrušeno 456/2011 Sb.