Zákon  č.  576/1990 Sb.
České národní rady
o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky)
Oblasti úpravy:
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA.;OKRESNÍ ÚŘADY. OBVODNÍ A OBECNÍ ÚŘADY.;FINANCOVÁNÍ.;ROZPOČTOVÉ PRÁVO.;STÁTNÍ PŘÍJMY. DANĚ, DÁVKY, POPLATKY.;CENNÉ PAPÍRY.;Města. Obce. Názvy měst a obcí.;Vláda ČR.;Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.;Služební dohled a instanční dozor. Inspekce.;Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;Fondy.;Státní rozpočet. Rozpočty územních celků, krajů a obcí.;Odvody do státního rozpočtu.; ...
Schváleno (Vydáno): 20.12.1990 Účinnost od: 01.01.1991 Zrušeno: 01.01.2001
Uveřejněno v č. 95/1990 Sbírky zákonů na straně 2185

zrušeno 218/2000 Sb.