Vyhláška  č.  586/1990 Sb.
Federálního ministerstva financí
odpisování základních prostředků
Oblasti úpravy:
FINANCOVÁNÍ.;Investiční výstavba. Investování.;Financování investiční výstavby a ostatních základních prostředků.;
Schváleno (Vydáno): 27.12.1990 Účinnost od: 29.12.1990 Zrušeno: 01.01.1993
Uveřejněno v č. 97/1990 Sbírky zákonů na straně 2216

zrušeno 286/1992 Sb.
zrušeno 586/1992 Sb.