Vyhláška  č.  18/1991 Sb.
Federálního ministerstva práce a sociálních věcí
o jiných úkonech v obecném zájmu
Oblasti úpravy:
MZDA. PLATY. PRÉMIE A ODMĚNY. NÁHRADA MZDY.;Náhrada mzdy - ušlého výdělku.;Překážky v práci.;Dny pracovního klidu a volna. Památné dny. Státní svátky.;
Schváleno (Vydáno): 07.01.1991 Účinnost od: 01.02.1991 Zrušeno: 01.01.2007
Uveřejněno v č. 5/1991 Sbírky zákonů na straně 0097

zrušeno pro Slovensko 311/2001 Z.z.
zrušeno pro Čechy 262/2006 Sb.