Vyhláška  č.  38/1991 Sb.
Federálního ministerstva zahraničního obchodu
kterou se vyhlašuje seznam celnic, celních odboček a územních obvodů celnic a vymezuje celní pohraniční pásmo
Oblasti úpravy:
Státní celní správa.;Orgány státní celní správy a jejich pravomoc.;
Schváleno (Vydáno): 17.01.1991 Účinnost od: 01.02.1991 Zrušeno: 01.01.1993
Uveřejněno v č. 8/1991 Sbírky zákonů na straně 0145

zrušeno pro Čechy 13/1993 Sb.
zrušeno pro Čechy 47/1993 Sb.
zrušeno pro Slovensko 336/1997 Z.z.