Zákon  č.  92/1991 Sb.
Federálního shromáždění
o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.;Investiční kupóny.;Veřejná soutěž, veřejný příslib v občanském právu.;Zmírnění následků majetkových křivd. "Restituce".;Privatizační projekt.;Privatizace národního majetku.;Převody vlastnictví a práva hospodaření.;Národní majetek. Vlastnictví státu. Vlastnictví krajů a obcí. Majetek.;Fondy.;Veřejná dražba.;
Schváleno (Vydáno): 26.02.1991 Účinnost od: 01.04.1991
Uveřejněno v č. 20/1991 Sbírky zákonů na straně 0452