Zákon  č.  142/1991 Sb.
Federálního shromáždění
o československých technických normách
Oblasti úpravy:
Centrální (federální) ministerstva a ústřední orgány státní správy.;Technická normalizace a typizace. ČSN a ON.;
Schváleno (Vydáno): 19.03.1991 Účinnost od: 15.05.1991 Zrušeno: 01.09.1997
Uveřejněno v č. 28/1991 Sbírky zákonů na straně 610

zrušeno pro Čechy 22/1997 Sb.
zrušeno pro Slovensko 264/1999 Z.z.