Zákon  č.  144/1991 Sb.
České národní rady
o změnách v působnosti orgánů České republiky a o působnosti obcí v sociálním zabezpečení
Oblasti úpravy:
ŘÍZENÍ VE VĚCECH SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. ORGANIZACE SOCIÁLNÍ POMOCI.;SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;OPATROVNICTVÍ A PORUČENSTVÍ.;BYDLENÍ. BYTY.;SOUKROMÉ PODNIKÁNÍ.;OKRESNÍ ÚŘADY. OBVODNÍ A OBECNÍ ÚŘADY.;ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA.;Zajištění osoby obviněného. Vazba.;Mladiství podle trestního práva. Trestání mladistvých.;Správa nemocenského pojištění zaměstnanců.;Ústavy sociálního zabezpečení.; ...
Schváleno (Vydáno): 26.03.1991 Účinnost od: 26.04.1991 Zrušeno: 01.01.2012
Uveřejněno v č. 28/1991 Sbírky zákonů na straně 613

zrušeno 329/2011 Sb.