Vyhláška  č.  183/1991 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky
o přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity (částečné invalidity)
Oblasti úpravy:
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;ŘÍZENÍ VE VĚCECH SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;Zabezpečení v nemoci. Pracovní neschopnost. Nemocenské dávky.;Zabezpečení v invaliditě. Invalidní důchod. Částečný invalidní důchod.;
Schváleno (Vydáno): 26.04.1991 Účinnost od: 27.05.1991 Zrušeno: 01.01.1992
Uveřejněno v č. 37/1991 Sbírky zákonů na straně 894

zrušeno 582/1991 Sb.