Zákon  č.  229/1991 Sb.
Federálního shromáždění
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
Oblasti úpravy:
HOSPODÁŘSKOTECHNICKÉ ÚPRAVY POZEMKŮ.;VLASTNICTVÍ K PŮDĚ A KE STAVBÁM.;NACIONALIZACE PŮDY A POZEMKOVÉ REFORMY.;Nájem pozemku. Pacht.;Pozemkové úpravy.;Zahradnictví. Zahrádkářství.;Dědictví, pojem dědictví.;Hospodaření s byty a nebytovými prostory.;Zmírnění následků majetkových křivd. "Restituce".;Poplatky soudní.;Poplatky správní.;Devizové hospodářství.;Fondy.;Správní rozhodnutí.; ...
Schváleno (Vydáno): 21.05.1991 Účinnost od: 24.06.1991
Uveřejněno v č. 45/1991 Sbírky zákonů na straně 1062

Pozn.: Též označován jako "Zákon o půdě".