Zákon  č.  231/1991 Sb.
České národní rady
o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.;OKRESNÍ ÚŘADY. OBVODNÍ A OBECNÍ ÚŘADY.;PRÁVNÍ POSTAVENÍ SOUDCŮ.;Nemovitosti. Domovní majetek. Pozemky.;Pokuty. Blokové pokuty.;Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.;Správní rozhodnutí.;Odpovědnost státu za protiprávní jednání a za škodu.;Soudní rehabilitace. Mimosoudní rehabilitace.;Řízení o registraci smluv.;Znárodnění.;
Schváleno (Vydáno): 21.05.1991 Účinnost od: 01.06.1991
Uveřejněno v č. 46/1991 Sbírky zákonů na straně 1074