Zákon  č.  239/1991 Sb.
Federálního shromáždění
novela zákona o veterinární péči
Oblasti úpravy:
VETERINÁRNÍ PÉČE.;
Schváleno (Vydáno): 23.05.1991 Účinnost od: 01.07.1991 Zrušeno: 28.09.1999
Uveřejněno v č. 47/1991 Sbírky zákonů na straně 1093

zrušeno pro Slovensko 337/1998 Z.z.
zrušeno pro Čechy 166/1999 Sb.