Zákon  č.  283/1991 Sb.
České národní rady
o Policii České republiky
Oblasti úpravy:
NÁHRADA ŠKODY V OBČANSKÉM PRÁVU.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Přípravné řízení. Vyhledávání. Vyšetřování.;Zajištění osoby obviněného. Vazba.;Dopravní předpisy v silničním provozu.;Dopravní prostředky. Motorová vozidla. Jízdní kola.;Operativní technika. Zpravodajské prostředky.;Hořlaviny, výbušniny, trhaviny a třaskaviny.;Zbraně a střelivo (obecně).;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;Ochrana ústavních činitelů.;Povinnost zachovávat mlčenlivost.;Omezení základních práv a svobod.;
Schváleno (Vydáno): 21.06.1991 Účinnost od: 15.07.1991 Zrušeno: 01.01.2009
Uveřejněno v č. 51/1991 Sbírky zákonů na straně 1180

zrušeno 273/2008 Sb.