Úplné znění  č.  287/1991 Sb.
Předsednictva Federálního shromáždění
celního zákona ze dne 24. dubna 1974, č. 44 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 27. října 1983 č. 117 Sb. a zákonem ze dne 5. prosince 1990 č. 5 Sb. a z ústavních zákonů o změně názvu státu a republik
Oblasti úpravy:
CELNÍ PRÁVO.;Pokuty. Blokové pokuty.;Clo a jeho ukládání.;Osvobození od cla a celní prohlídky.;Státní celní správa.;Celní řízení.;
Schváleno (Vydáno): 31.07.1991 Účinnost od: 31.07.1991 Zrušeno: 01.01.1993
Uveřejněno v č. 52/1991 Sbírky zákonů na straně 1193

zrušeno pro Čechy 13/1993 Sb.
zrušeno pro Slovensko 200/1998 Z.z.