Zákon  č.  306/1991 Sb.
Federálního shromáždění
o změnách v sociálním zabezpečení
Oblasti úpravy:
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;Zabezpečení při výkonu služby v ozbrojených silách.;Vdovský, vdovecký důchod. Sirotčí důchod.;Důchodové připojištění.;Zaopatřovací příspěvek.;
Schváleno (Vydáno): 15.07.1991 Účinnost od: 01.08.1991 Zrušeno: 01.01.2012
Uveřejněno v č. 56/1991 Sbírky zákonů na straně 1330

zrušeno pro Čechy 329/2011 Sb.